EU Sport Link

 

 

Deelnemen aan een Europees sportproject...

...kunnen ook wij dat en tot wie moeten we ons dan richten?
 

Welke Vlaamse sportactoren zijn reeds actief in EU-verband...

...en welke kennis en ervaring kunnen ze met ons delen?
 

ERASMUS+

… welke mogelijkheden biedt het Erasmus+ sportbeleid van de EU in 2014-2020?
 

Het Vlaamse EU-sportbeleid...

… welke zijn de accenten en impulsen van de Vlaamse overheid rond sport en de EU? 

 

Welke zijn de belangrijke Europese koepels en organisaties voor de sport...

...en wat kunnen ze voor mijn organisatie doen?
 

Wat is het Europees sportbeleid en welke instellingen ontwikkelen de sport in de EU...

...en hoe kan ik nieuwe beleidsontwikkelingen opvolgen?
 EU Sport Link wil uw sportclub, sportfederatie, sportdienst, sportinstituut, sportbond, sportorganisatie,... helpen om uw projecten te realiseren met EU-projectsubsidies.

EU Sport Link wil ook, als u dit wenst en als het mogelijk is, uw organisatie begeleiden bij de zoektocht naar een EU-project. EU Sport Link onderhoudt hiervoor contacten met belangrijke EU-sportkoepels.

Deze website richt zich vnl. tot de ‘georganiseerde sport’, d.i. de sport georganiseerd door sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportbonden, sportinstituten, enz. De ‘georganiseerde sport’ onderscheidt zich dus van het sportbeleid (van de overheden) of van de commerciële organisaties (met winstoogmerk).

Er wordt gefocust op de ‘ontwikkeling van de sport’ zoals de uitwisseling van kennis en vaardigheden en de opstart van nieuwe initiatieven.

De sportevenementen zoals competities of kampioenschappen komen slechts in die context en zeer beperkt aan bod.

Deze website is ontwikkeld door “EU Sport Link” van de Vlaamse Sportfederatie vzw i.s.m. de andere Vlaamse sportactoren en met steun van de Vlaamse overheid.

De website is een vertrekpunt, met verwijzingen naar meer gedetailleerde informatiebronnen.

 

Wat moet ik weten alvorens een Erasmus+ Sportproject in te dienen?

Erasmus+ sportprojecten die worden ingediend, moeten aansluiten bij de prioriteiten die in de EU zijn overeengekomen.

De algemene prioriteiten zijn vastgelegd in o.a. het Witboek Sport, de Mededeling over Sport (2011), het EU Werkplan voor Sport (2011 – 2014) en het tweede EU Werkplan voor Sport (2014 – 2017) in opmaak.

Voor veel deeldomeinen van de sport zijn er ook specifieke prioriteiten, zoals voor 

De Erasmus+ programmagids van de Europese Commissie is de handleiding bij de opmaak van jouw projectvoorstel, voor de sport zijn voornamelijk de pagina’s 179-185 belangrijk.

Maar lees best eerst het kort en handig Overzicht over Erasmus+ Sport.