EU Sport Link

 

Sedert 20 juni 2016 is EU Sport Link een vzw. De vzw EU Sport Link wordt aangestuurd door de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid (ISB).

We werken momenteel aan de update van deze website, aansluitend op de doorstart van EU Sport Link.


Door VSF of ISB aan te klikken kom je alvast terecht op de ‘sport en Europa’ pagina’s op de websites van de VSF en het ISB.

EU Sport Link verbindt de Vlaamse sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportinstituten en sportbonden met de Europese Unie. EU Sport Link informeert de Vlaamse georganiseerde sport over Europese samenwerkingsmogelijkheden en mogelijke subsidiekanalen. Aanvullend wil EU Sport Link ook, indien wenselijk en mogelijk, uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een EU-project. EU Sport Link baseert zich hiervoor op  haar expertise met Europese projectfinanciering en onderhoudt hiervoor ook contacten met belangrijke EU-sportkoepels.

Deze website richt zich in de eerste plaats tot de ‘georganiseerde sport’:  de sport georganiseerd door sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportbonden en sportinstituten. Maar ook onderzoeks- en kennisinstellingen en organisaties die sport als hefboom voor een bepaald doel inzetten. EU Sport Link richt zich dus op de Vlaamse georganiseerde sport, en niet op het sportbeleid van overheden of commerciële organisaties (met winstoogmerk).

EU Sport Link wordt ondersteund door de Vlaamse overheid, de Vlaamse Sportfederatie vzw en andere Vlaamse sportactoren.

De website vormt een vertrekpunt voor organisaties met Europese ambities, en verwijst u verder naar meer gedetailleerde informatiebronnen.

Deelnemen aan een Europees sportproject...

...kunnen ook wij dat en tot wie moeten we ons dan richten?
 

Welke Vlaamse sportactoren zijn reeds actief in EU-verband...

...en welke kennis en ervaring kunnen ze met ons delen?
 

ERASMUS+

… welke mogelijkheden biedt het Erasmus+ subsidieprogramma van de EU tussen 2014 en 2020?
 

Welke zijn de belangrijke Europese koepels en organisaties voor de sport...

...en wat kunnen ze voor mijn organisatie doen? En hoe vind ik de juiste partners?
 

Wat is het Europees sportbeleid en welke instellingen ontwikkelen de sport in de EU...

...en hoe kan ik nieuwe beleidsontwikkelingen opvolgen?