WAT WE DOEN

EU Sport Link verbindt wie in Vlaanderen actief is met sport en bewegen, met actoren in Europa en met de Europese instellingen en organisaties.  EU Sport Link werkt vooral voor sportfederaties, lokale besturen en hun actoren.

Klik op de logo's van de Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid onderaan deze pagina, om op hun website terecht te komen, waar je alle informatie terugvindt over sport en de EU.

WIE WE ZIJN

EU Sport Link is een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid.

ONZE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

1.  Verbinden - mensen samenbrengen en ontmoeting creëren

EU Sport Link is verbinder van de lokale sport en georganiseerde sport in Vlaanderen en Europa voor EU-sportbeleid, zodat er kan geleerd worden van elkaar, basiscontacten kunnen gelegd worden voor projectsamenwerking en de werking van EU Sport Link gedragen is door de basis.

2.  Belangenbehartiging - Spreekbuis zijn – Vertegenwoordigen

Door belangenbehartiging van EU Sport Link zijn de behoeften en ambities van lokale actoren en de georganiseerde sport in Vlaanderen met betrekking tot EU-beleid structureel aanwezig in het EU-beleid en in Vlaanderen.

3.  Kennisopbouw en informatiedeling

EU Sport Link is de praktijkgerichte EU-pijler in de schoot van zowel het Netwerk Lokaal Sportbeleid als de Vlaamse Sportfederatie als kennis- en vormingsnetwerk, zodat sportactoren en de georganiseerde sport in Vlaanderen met de nodige kennis, expertise en competenties inspelen op relevant EU-beleid.

4.  Begeleiding en ondersteuning

Door de begeleiding en ondersteuning van EU Sport Link worden lokale actoren en de georganiseerde sport in Vlaanderen concreet ondersteund bij het behalen van resultaten in EU-sportbeleid.

ONZE CONTACTGEGEVENS

www.EUSportLink.be
bart.verschueren@eusportlink.be 
GSM +32 (0) 486 76 28 03
August De Boeckstraat 1 - B 3, 9100 Sint-Niklaas