Wie zijn we?

EU Sport Link is een co-creatie van Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie. Binnen het bestuur zitten dus evenveel bestuursleden van Netwerk Lokaal Sportbeleid als van de Vlaamse Sportfederatie. Zo probeert EU Sport Link iedereen binnen het Vlaamse sportlandschap te helpen in het Europese sportbeleid.