Erasmus +

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het bereiken van doelen, waaraan resultaten en andere activiteiten bijdragen. Organisaties die aan de hand van een project willen deelnemen aan zo een programma maken kans op subsidies. Erasmus+ beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro: bijna een verdubbeling vergeleken met het voorgaande programma (2014-2020). Het programma 2021-2027 schenkt vooral aandacht aan sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren aan het democratische leven. (Lees meer onder de link)

Binnen het Erasmus+-programma stelde de EU 4 horizontale prioriteiten voor:

Inclusie en diversiteit

Het Erasmus+-programma streeft ernaar gelijke kansen en toegang, inclusie en eerlijkheid te bevorderen in al zijn acties. Om deze principes te implementeren is een inclusie- en diversiteitsstrategie ontwikkeld om deelnemers met een meer diverse achtergrond beter te kunnen bereiken, met name deelnemers met minder kansen en obstakels voor deelname aan Europese projecten. Organisaties moeten toegankelijke en inclusieve projectactiviteiten ontwerpen, rekening houden met de standpunten van kansarme deelnemers en hen betrekken bij de besluitvorming gedurende het hele proces.

Duurzaamheid en milieu

Projecten moeten op een milieuvriendelijke manier worden ontworpen en in alle facetten groene praktijken bevatten. Organisaties en deelnemers moeten een milieuvriendelijke aanpak hanteren bij het ontwerpen van het project. Iedereen die betrokken is bij het project zal het aanmoedigen om te overleggen en te leren over milieukwesties, na te denken over wat er gedaan kan worden op verschillende niveaus en organisaties en deelnemers te helpen met het bedenken van alternatieve, groenere manieren om projectactiviteiten uit te voeren.

Digitale dimensie

Virtuele samenwerking en experimenten met virtuele en blended leermogelijkheden zijn de sleutel tot succesvolle projecten.

Gemeenschappelijke waarden, maatschappelijke betrokkenheid en participatie

De projecten ondersteunen actief burgerschap en ethiek. Ze stimuleren de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid. De nadruk zal ook liggen op het vergroten van het bewustzijn van en het inzicht in de context van de Europese Unie in de wereld.


Door deze richtlijnen te volgen, kunnen organisaties uitgebreide en impactvolle capaciteitsopbouwprojecten ontwikkelen die internationale samenwerking bevorderen en de waarden en voordelen van sport promoten

Erasmus+-acties moeten mensen aanzetten tot sport, lichaamsbeweging en vrijwilligerswerk. Ze zijn bedoeld om maatschappelijke en sportgerelateerde uitdagingen aan te pakken. Er zijn mogelijkheden voor organisaties in het kader van drie oproepen die betrekking hebben op deze uitdagingen. Zowel individuele personen als organisaties kunnen deelnemen aan dit programma. Binnen Erasmus+ Sport zijn er verschillende programma's.