Europese Structuur- & Investeringsfondsen (ESI-Fondsen)

De Europese Unie (EU) verstrekt financiering via Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze subsidies wil de Europese Unie investeren: in werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu.

Gezamenlijke doelen Europese Commissie

De Europese Commissie heeft gezamenlijke Europese doelen gesteld, bijvoorbeeld de versterking van de economie. Met de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) richt de EC zich (van 2021 t/m 2027) op 5 beleidsdoelstellingen, namelijk:

  • Een concurrerender en slimmer Europa
  • Een groenere transitie naar een netto koolstofvrije economie
  • Een meer verbonden Europa door betere mobiliteit
  • Een socialer en inclusiever Europa
  • Europa dichter bij de burger brengen

Binnen de ESI-Fondsen kunnen we enkele fondsen onderscheiden:

Voor sport en bewegen is er toegang voor deze programma’s, mits wat creativiteit.