Netwerk Lokaal Sportbeleid

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een ledenvereniging en een kenniscentrum. Het is het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijk sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid als uniek forum voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie. Netwerk Lokaal Sportbeleid wordt bestuurd vanuit een Bestuursorgaan met vertegenwoordigers uit het werkveld. Een professioneel team van medewerkers ondersteunt en faciliteert de werking. Diverse commissies en werkgroepen zorgen voor kennisontwikkeling, inspiratie en gedragenheid van de werking.

 

Netwerk Lokaal Sportbeleid is co-creator van EU Sport Link.