Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO is een van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Dit fonds richt zich op het bevorderen van de economische en sociale samenhang binnen de Europese Unie door te zorgen voor een evenwicht tussen de verschillende regio's. In Vlaanderen steunt het EFRO momenteel 280 projecten.

 

Voor sport en bewegen is er toegang voor deze programma’s, mits wat creativiteit.

Meer informatie