Andere subsidiemogelijkheden in de sport

De Europese Commissie stelt niet alleen het Erasmus+ Programma voor. Van de Europese Commissie uit zijn er nog veel mogelijkheden om projecten te ontwikkelen binnen het programma voor subsidies.