Interreg

Interreg is erop gericht de samenwerking tussen EU-lidstaten te versterken, evenals de samenwerking tussen lidstaten en naburige derde landen, partnerlanden, en gebieden overzee. Als onderdeel van het cohesiebeleid van de Europese Unie staat Interreg centraal in het stimuleren van Europese territoriale samenwerking. Het biedt een platform voor gezamenlijke acties en de uitwisseling van beleid tussen nationale, regionale en lokale actoren uit verschillende EU-landen. Het uiteindelijke doel van Interreg is om een evenwichtige economische, sociale en territoriale ontwikkeling in de hele Unie te bevorderen. 

In Vlaanderen bestaan 6 Interreg-programma's:

Op deze websites staan openstaande calls die interessant kunnen zijn voor lokale besturen en sport.

Meer informatie