Over EU Sport Link

Sinds het verdrag van Lissabon in 2009 is sport een beleidsmatige taak van de Europese Unie. Dit betekent dat er naast beleidsuitdagingen ook een budget is om de doelstellingen in dit luik waar te maken. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad vormen een trialoog en moeten samen een consesus vormen om dit beleid vorm te geven. De Europese Commissie is belast met het uitvoeren van dit beleid. Het sportbeleid wordt in grote lijnen vorm gegeven door het Werkplan Sport, Erasmus+ sport, piloot en beleidsvoorbereidende projecten, maar ook door congresdagen zoals het EU Sport Forum. Om op de hoogte te blijven van de verschillende programma's van Europa co-creëerden Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie de vzw EU Sport Link. In deze hoedanigheid worden ze vertegenwoordigd in verschillende Europese organisaties en netwerken.