KA2: Capaciteitsopbouw

De Capacity Building-projecten in de sportsector zijn gericht op het bevorderen van de internationale samenwerking door het vormen van multilaterale tussen organisaties die actief zijn in de sportsector in Programmalanden (zoals België) en derde landen, die niet geassocieerd zijn met het Programma, uit Regio 1 (Westelijke Balkan) en Regio 2 (Oostelijk Nabuurschap).

 • Westelijke Balkan (Regio 1): Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro
 • Oostelijk nabuurschap (Regio 2): Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië, het grondgebied van Oekraïne zoals erkend in het internationaal recht

 

De aanvraag dient ten laatste voor 17:00 uur Brusselse tijd op 5 maart 2024 ingediend te zijn via het funding and tender portal van EACEA.

Doelen

 1. Versterking van de capaciteit van grassroots sportorganisaties.
 2. Bevordering van sport en lichaamsbeweging in derde landen.
 3. Bevordering van sociale inclusie door middel van sport.
 4. Promotie van positieve waarden zoals fairplay en teamgeest.
 5. Faciliteren van grensoverschrijdende samenwerking door gezamenlijke initiatieven.

 

Gefinancierde projecten kunnen een breed scala aan samenwerkings-, uitwisselings-, communicatie- en andere activiteiten integreren, waaronder bijvoorbeeld:

 • Netwerkcreatie en -ontwikkeling tussen organisaties/landen/regio's.
 • Uitwisseling van beste praktijken en ideeën.
 • Implementatie van gemeenschappelijke sportactiviteiten en educatieve evenementen.
 • Testen en delen van nieuwe vormen van informeel leren.
 • Bewustwording over discriminatie in sport.
 • Ondersteuning van de opbouw van een actieve civil society.

Financiering

Deze actie volgt een financieringsmodel op basis van een vast bedrag. Het bedrag van de eenmalige forfaitaire bijdrage zal voor elke subsidie worden vastgesteld op basis van de geraamde begroting van de door de aanvrager voorgestelde actie. De subsidieverlenende autoriteit zal het vaste bedrag van elke subsidie vaststellen op basis van het voorstel, het evaluatieresultaat, de financieringspercentages en het maximale subsidiebedrag dat in de oproep is vastgesteld.

De EU-subsidie per project moet variëren tussen 100.000 en 200.000 euro.

   

  Capacity Building-projecten duren normaal gesproken 12, 24 of 36 maanden. De duur moet in de aanvraagfase worden gekozen op basis van de doelstelling van het project en het soort activiteiten dat in de loop van de tijd wordt gepland. Verlengingen zijn mogelijk, indien voldoende gemotiveerd en via een wijziging van de subsidieovereenkomst.

  Meer informatie