KA2: Kleinschalige Samenwerkingsverbanden

Kleinschalige Samenwerkingsverbanden zijn bedoeld om het programma toegankelijker te maken voor kleinschalige actoren en personen die moeilijk te bereiken zijn op het gebied van schoolonderwijs, volwasseneneducatie, beroepsonderwijs en -opleiding, jeugd en sport. Met lagere subsidiebedragen voor organisaties, een kortere looptijd en eenvoudigere administratieve vereisten in vergelijking met de Samenwerkingsverbanden is deze actie erop gericht basisorganisaties, minder ervaren organisaties en nieuwkomers in het programma te bereiken en de toegangsdrempels tot het programma voor organisaties met een kleinere organisatorische capaciteit te verlagen. Deze actie zal ook flexibele formats ondersteunen - een mix van activiteiten met een transnationaal en nationaal karakter, maar met een Europese dimensie - waardoor organisaties meer middelen hebben om mensen met minder kansen te bereiken. Kleinschalige Samenwerkingsverbanden kunnen ook bijdragen aan de oprichting en ontwikkeling van transnationale netwerken en aan de bevordering van samenwerkingsvoordelen met en tussen lokaal, regionaal, nationaal en internationaal beleid.

Voor Kleinschalige Samenwerkingsverbanden op het gebied van sport moeten aanvragers hun subsidieaanvraag indienen voor 5 maart 2024 om 17:00:00 (Brusselse Tijd).

Doelstellingen

 • Nieuwkomers, minder ervaren organisaties en kleinschalige actoren aantrekken en een vlottere toegang tot het programma bieden. Deze partnerschappen moeten voor organisaties een eerste stap zijn naar samenwerking op Europees niveau.
 • De inclusie van kansarme doelgroepen ondersteunen
 • Actief Europees burgerschap ondersteunen en de Europese dimensie naar het lokale niveau brengen

Belangrijke sportspecifieke doelstellingen Samenwerkingsverbanden, die ook gelden voor Kleinschalige Samenwerkingsverbanden

 • de kwaliteit van het werk, de activiteiten en de praktijken van de betrokken organisaties en instellingen te verbeteren
 • de capaciteit van organisaties op te bouwen om transnationaal en sectoroverschrijdend te werken
 • gemeenschappelijke behoeften op sportgebied aan te pakken
 • transformatie en verandering mogelijk te maken (op individueel, organisatorisch of sectoraal niveau)

Prioriteiten

Om in aanmerking te komen voor financiering moeten Kleinschalige Samenwerkingsverbanden zich richten op:

 • ten minste één horizontale prioriteit van Erasmus+
 • ten minste één specifieke prioriteit aanpakken die relevant is voor het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport waarop de meeste invloed wordt uitgeoefend.

Voor projecten op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwasseneneducatie en jeugd die door de nationale Erasmus+-agentschappen worden beheerd, kunnen de nationale agentschappen onder deze prioriteiten meer aandacht besteden aan prioriteiten die in hun nationale context bijzonder relevant zijn (de zogenaamde “Europese prioriteiten in de nationale context”). De nationale agentschappen moeten potentiële aanvragers naar behoren informeren via hun officiële websites. Voor projecten op het gebied van sport kan slechts één (horizontale of specifieke) prioriteit aan bod komen.

Een project heeft een duur van 6 tot 24 maanden. In uitzonderlijke gevallen kan de duur van een Kleinschalig Samenwerkingsverband op verzoek van de begunstigde en met instemming van het Nationaal Agentschap met maximaal 6 maanden worden verlengd. 

Financiering

Het voorgestelde financieringsmodel bestaat uit een menu van twee mogelijke forfaitaire bedragen, die overeenkomen met het totale subsidiebedrag voor het project. Aanvragers zullen kiezen tussen de twee vooraf vastgestelde bedragen op basis van de activiteiten die ze willen ondernemen en de resultaten die ze willen bereiken:

Eenmalige forfaitaire bedragen:

 • 30.000 euro
 • 60.000 euro

Meer informatie