Wat doet EU Sport Link?

  1. Verbinden - mensen samenbrengen en ontmoeting creëren

 

EU Sport Link is verbinder van de lokale sport en de georganiseerde sport in Vlaanderen en Europa voor EU-sportbeleid, zodat er kan geleerd worden van elkaar, basiscontacten kunnen gelegd worden voor projectsamenwerking en de werking van EU Sport Link gedragen is door de basis.

 

  1. Belangenbehartiging - Spreekbuis zijn – Vertegenwoordigen

 

Dankzij belangenbehartiging van EU Sport Link zijn de behoeften en ambities van lokale actoren en de georganiseerde sport in Vlaanderen met betrekking tot EU-beleid structureel aanwezig in het sportbeleid en in Vlaanderen.

 

  1. Kennisopbouw en informatiedeling

 

EU Sport Link is de praktijkgerichte EU-pijler in de schoot van zowel Netwerk Lokaal SPortbeleid als de Vlaamse Sportfederatie als kennis- en vormingsnetwerk, zodat sportactoren en de georganiseerde sport in Vlaanderen met de nodige kennis, expertise en competenties inspelen op relevant EU-beleid.

 

  1. Begeleiding en ondersteuning

 

Door de begeleiding en ondersteuning van EU Sport Link worden lokale actoren en de georganiseerde sport in Vlaanderen concreet ondersteund bij het behalen van resultaten in Europees sportbeleid.