KA2: Samenwerkingsverbanden

Cooperation Partnerships zijn partnerships tussen ten minste 3 verschillende organisaties uit 3 verschillende programmalanden, bedoeld om de oprichting en ontwikkeling van Europese netwerken op het gebied van sport te bevorderen. Ze zijn bedoeld om sportorganisaties te helpen in:

 • de kwaliteit van het werk, de activiteiten en de praktijken van de betrokken organisaties en instellingen te verbeteren
 • de capaciteit van organisaties op te bouwen om transnationaal en sectoroverschrijdend te werken
 • gemeenschappelijke behoeften op sportgebied aan te pakken
 • transformatie en verandering mogelijk te maken (op individueel, organisatorisch of sectoraal niveau)

De aanvraag voor een project dient ten laatste voor 17:00 uur Brusselse tijd op 5 maart ingediend te zijn via het funding and tender portal van EACEA.

Voorbeelden van werkpakketten en hun activiteiten

 • Netwerken tussen belangrijke belanghebbenden
 • Ontwikkeling, identificatie, bevordering en uitwisseling van beste praktijken
 • Voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van onderwijs- en opleidingsmodules en -instrumenten
 • Het vergroten van de vaardigheden van multiplicatoren
 • Ontwikkeling van monitoring en benchmarking van indicatoren
 • Bewustmaking van de toegevoegde waarde van sport en lichaamsbeweging
 • De bevordering van synergieën tussen sport, gezondheid, onderwijs, opleiding en jeugd
 • Verbetering van de feitenbank voor sport
 • De organisatie van conferenties, seminars, evenementen en vergaderingen

Belangrijke aandachtspunten

Cooperation Partnerships zijn gekoppeld aan de horizontale prioriteiten van het Erasmus+ Programma en aan 4 sportspecifieke prioriteiten.

 

Sportspecifieke prioriteiten

 • gezonde levensstijlen voor iedereen aanmoedigen
 • integriteit en waarden in de sport bevorderen
 • bevordering van opvoeding in en door de sport
 • geweldbestrijding en aanpak van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport en aanpak van gewelddadige radicalisering

 

Financiering

Een project duurt 12 tot 36 maanden. Voor de subsidiëring wordt gewerkt met lump sums van 125.000 euro, 250.000 euro en 400.00 euro.

Meer informatie