KA2: Europese Sportevenementen zonder winstoogmerk

Erasmus+ biedt steun voor de organisatie van Europese sportevenementen zonder winstoogmerk met een Europese dimensie. Er worden mogelijkheden geboden op het gebied van:

 • vrijwilligerswerk in de sport
 • sociale inclusie door sport
 • bestrijding van discriminatie in de sport, inclusief gendergelijkheid
 • aanmoediging van deelname aan sport en lichaamsbeweging

De aanvraag dient ten laatste voor 17:00 uur Brusselse tijd op 5 maart 2024 ingediend te zijn via het funding and tender portal van EACEA.

Activiteiten die onder dit programma vallen

 • De voorbereiding en organisatie van het evenement
 • De organisatie van educatieve activiteiten voor atleten, coaches, organisatoren en vrijwilligers in de aanloop naar het evenement
 • De organisatie van nevenactiviteiten bij het sportevenement (conferenties, seminars)
 • De opleiding van vrijwilligers
 • De uitvoering van legacy-activiteiten (evaluaties, opstellen van toekomstplannen)
 • De communicatieactiviteiten in verband met het thema van het evenement

Financiering

De volgende Europese non-profit sportevenementen zijn beschikbaar

 • Europees-lokaal evenement Type I: van minimaal 3 organisaties uit 3 verschillende programmalanden tot maximaal 5 organisaties uit 5 verschillende programmalanden: 200.000 euro subsidie
 • Europees-lokaal evenement Type II: minimaal 6 organisaties uit 6 verschillende programmalanden: 300.000 euro subsidie
 • Europa-brede evenementen: één evenement met minimaal 10 deelnemende organisaties uit minimaal 10 programmalanden (inclusief de aanvragende organisatie): 450.000 euro subsidie

Aandachtspunten

Je moet de duur van je project kiezen wanneer je je aanvraag indient. Dit kan 12 of 18 maanden zijn, afhankelijk van het doel van het project en het soort activiteiten dat in de loop van de tijd gepland is.

 

De volgende sportevenementen worden niet ondersteund in het kader van deze actie:
Sportcompetities die op regelmatige basis worden georganiseerd door nationale, Europese of internationale sportfederaties/verenigingen/liga's (nationale, Europese of wereldkampioenschappen), tenzij de financiële steun wordt aangevraagd voor de organisatie van nevenactiviteiten voor een groot publiek.

Meer informatie