Europese Week van de Sport

Netwerk Lokaal Sportbeleid, EU Sportlink, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen bieden alle sportclubs de kans om een Europese trainer of coach uit te nodigen in Vlaanderen tussen 20 september en 6 oktober 2024 of een uitwisseling te organiseren met een buitenlandse sportclub. In dezelfde week worden er in heel Europa activiteiten georganiseerd rond de Europese Week van de Sport. Mogelijke initiatieven zijn onder andere bijscholingen, workshops, trainingsmomenten en de uitwisseling van kennis en ervaring.

Enkel sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie komen in aanmerking en het geplande initiatief moet plaatsvinden in het Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De aanvraag tot subsidie is zeer eenvoudig. De aanvraag kan enkel online ingediend worden via het hiervoor voorziene formulier op de website van de betrokken partners (Netwerk Lokaal Sportbeleid, EU Sport Link, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen). De deadline voor het indienen van een dossier is 30 juni 2024. De subsidie kan tot 1.500 euro bedragen.

Meer informatie