Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europese Sociaal Fonds (ESF) beheert financiële middelen van zowel de Europese Unie als de Vlaamse overheid. Met deze fondsen wil Europa WSE Vlaamse organisaties stimuleren om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te verhogen. Dit gebeurt via oproepen en projecten waarvoor organisaties subsidies kunnen aanvragen.

Elk project draagt op zijn eigen manier bij aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn het omscholen van werknemers via leertrajecten, het ontwikkelen van tools om de balans tussen werk en privé te meten, of het herzien van de structuur binnen arbeidsorganisaties.

Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare maatschappelijke groepen of personen die op enige afstand staan van de arbeidsmarkt. Zo draag het ESF bij aan een dynamische en adaptieve arbeidsmarkt die aansluit op de veranderende maatschappelijke behoeften.

 

Voor sport en bewegen is er toegang voor deze programma’s, mits wat creativiteit.

Meer informatie