KA1: Leermobiliteit

Het Erasmus+ Learning Mobility-programma biedt specifieke mogelijkheden voor sportorganisaties, sporters, trainers en vrijwilligers binnen de sportsector. Dit onderdeel van Erasmus+ richt zich op het bevorderen van sportieve activiteiten en de uitwisseling van goede praktijken tussen verschillende Europese landen.

Op dit moment is er binnen het Leermobiliteitsprogramma voor sport een open call 'Mobility of sport staff'. De deadline voor aanvragen is 1 oktober 2024 om 12:00:00 (Brusselse tijd).

Doelstellingen voor sport

1. Bevordering van Transnationale Samenwerking:

 

  • Uitwisseling van Goede Praktijken: Het programma bevordert de uitwisseling van innovatieve methoden en praktijken tussen sportorganisaties en -gemeenschappen in verschillende landen.
  • Versterking van Netwerken: Door sportorganisaties en -gemeenschappen met elkaar te verbinden, worden netwerken versterkt die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van sportieve activiteiten op lokaal, regionaal en internationaal niveau​​.

2. Ondersteuning van Mobiliteit:

 

  • Sporters en Trainers: Sporters en trainers krijgen de kans om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's, trainingen en workshops in het buitenland, wat hun vaardigheden en internationale ervaring vergroot.
  • Vrijwilligers in Sport: Vrijwilligers kunnen betrokken worden bij internationale projecten en evenementen, wat hun kennis en betrokkenheid bij de sportsector versterkt​.

3. Bevordering van Inclusie en Diversiteit:

 

  • Inclusieve Sportprojecten: Het programma ondersteunt initiatieven die sport toegankelijker maken voor mensen uit diverse achtergronden en met verschillende capaciteiten.
  • Veiligheid en Eerlijkheid: Projecten kunnen ook gericht zijn op het bevorderen van eerlijk spel, integriteit in de sport en de strijd tegen discriminatie en geweld in sportomgevingen​.

Financiering en ondersteuning

  • Subsidies: Erasmus+ biedt financiële ondersteuning voor reis- en verblijfskosten, evenals voor projectbeheer en organisatie. Deze financiering helpt bij het dekken van kosten die gepaard gaan met het organiseren van internationale sportevenementen en uitwisselingen.
  • Speciale Initiatieven: Naast reguliere mobiliteitsbeurzen zijn er ook specifieke subsidies beschikbaar voor projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van sport op lokaal en regionaal niveau, met een bijzondere focus op inclusie en gelijkheid​​.

Hoe deelnemen?

Zowel publieke als private sportorganisaties kunnen een aanvraag doen. Zij moeten echter actief zijn op het gebied van breedtesport (organisaties zonder winstoogmerk, lokale overheidsinstanties, sportclubs).

Financiering aanvragen gebeurt op basis van een mobiliteitsproject.

Meer informatie